postovani nalazim se u nemackoj zeli da se razvedem od moje bifse supruge koja je poljakinja sta da radim dako da ona ovlasti nekog iz srbije ili mog oca koji nije pravnik dali je to moguce.

Poštovani,

Iz Vašeg pitanja ne možemo da znamo da li je brak zaključen u Srbiji ili u Nemačkoj. Ukoliko je brak zaključen u Srbiji, a pod pretpostavkom sledećih činjenica- u pitanju je sporazumni razvod braka (iz saradnje Vas i Vaše supruge u vezi ovlašćenja možemo to da pretpostavimo) ; Vaša supruga sa državljanstvom Poljske se nalazi u Srbiji; Vi imate državljanstvo Republike Srbije, možemo odgovoriti sledeće: obzirom da ste Vi i supruga različitog državljanstva, na Vaš slučaj se primenjuje Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih država (u daljem tekstu ZMPP) („Sl. list SFRJ“, br. 43/82 i 72/82 – ispr., „Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 – dr. zakon) a čl. 61. st. 1. tačka 2. predviđa nadležnost našeg sudstva u slučaju kada je tužilac državljanin Republike Srbije, odnosno kada ima naše državljanstvo. Tužbu za razvod braka možete podneti pred osnovnim sudom na čijem području imate prebivalište, odnosno boravište u trenutku podnošenja tužbe. Takođe, član 35. ZMPP kaže da će razvod braka biti dozvoljen ukoliko se ispune uslovi koji predviđaju prava obe države čiji su supružnici državljani, ali ukoliko odredbe zakona države Vaše supruge ne bi dozvolile razvod braka, uslovi za razvod braka će se ceniti samo prema našem pravu budući da Zakon predviđa tu mogućnost za slučaj da je jedan od supružnika naš državljanin. Takođe, ukoliko je u pitanju sporazumni razvod braka, oba predlagača treba smatrati i tužiocima i tuženim istovremeno, ten navedena pravila treba primenjivati shodno tome.

Drugi deo Vašeg pitanja odnosi se na lica koja možete ovlastiti za razvod braka. Naime, tužba u bračnom sporu (što u ovom slučaju predstavlja Predlog za sporazumni razvod braka) može se podneti i preko punomoćnika, ako je punomoćje overeno, specijalno, sa navodima o vrsti i osnovama tužbe. Koga Vi možete postaviti za punomoćnika, daje nam odgovor Zakon o parničnom postupku, član 85- punomoćnik fizičkog lica može biti advokat, krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, kao i predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. To znači da Vi možete dati punomoćje Vašem ocu, jer Vam je on krvni srodnik u pravoj liniji. Punomoćje možete sastaviti i overiti pred konzularnim odeljenjem Ambasade Republike Srbije u Nemačkoj- Berlinu. 

Za Vašu suprugu, kao stranog državljanina, važe sledeća pravila ZMPP: za stranačku i parničnu sposobnost fizičkog lica merodavno je pravo države čiji je ono državljanin, a ako strani državljanin nije parnično sposoban po pravu svoje države, a parnično je sposoban po pravu Republike Srbije, može sam preduzimati radnje u postupku. Zakonski zastupnik stranog državljanina koji nema parničnu sposobnost prema pravu svoje države može preduzimati radnje u postupku samo dok taj strani državljanin ne izjavi da sam preuzima vođenje parnice. Znači, ona može sama pred sud, ili preko advokata, kome će dati punomoćje.

Bitno je napomenuti da kod Predloga za sporazumni razvod braka supružnici moraju imati različite punomoćnike.