Dobar dan razvela sam se sporazumno sa su suprugom 201X god imali smo firmu ovde on je pobegao za X uzeo X drzavljanstvo ali mu sada treba otpust, krediti su ostali i banke jure mene sta da radim dali da ga krivicno gonim kako da mu stanem na zabranu dobivanja drzavljanstva neprizmaje dugove kaze ne zanima ga, kaže da su moji.

Poštovana,

Na osnovu postavljenog pitanja, prilično je nejasno činjenično stanje, te ćemo pokušati da damo valjan odgovor na ono što ste izneli. Naime, pod pretpostavkom da ste Vi i suprug bili suvlasnici društva sa ograničenom odgovornošću, imovina koju ste na taj način stekli se, po Porodičnom zakonu (član 171.) smatra zajedničkom imovinom. Što se tiče odgovornosti za obaveze, u ovom slučaju obaveze nastale u okviru Vaše firme, koja se ima smatrati zajedničkom imovinom, član 187. Porodičnog zakona kaže da za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika, odgovaraju supružnici solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom. Možemo zaključiti da Vaš suprug, kao i Vi, zajednički odgovarate za obaveze koje imate prema bankama. Međutim, ukoliko ste izvršili deobu zajedničke imovine (obzirom da ste naveli da se se sporazumno razveli, taj sporazum je morao sadržati i deo o deobi zajedničke imovine), poverioci, u ovom slučaju banke, mogle bi se obratiti i Vašem suprugu radi namirenja duga.

Što se tiče dela o državljanstvu Vašeg supruga, možemo pretpostaviti da mu je potreban otpust iz državljanstva Republike Srbije, jer poseduje X državljanstvo a Zakon o državljanstvu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 135/2004 i 90/2007) u članu 28. navodi da se otpust može dobiti samo ukoliko je, između ostalog, državljanin Republike Srbije izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji, kao i da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa.