Dobro vece, da li ugovor o poklonu kuce mozemo da overimo kod stranog notara s obzirom da zivimo u inostranstvu a poklonodavac nemoze da dodje u Srbiju zbog zdravstvenih problema. Kuca jos nije legalizovana i nalazi se u selu. Unapred zahvalna D

Poštovana,

Ugovor o poklonu je strogo formalan ugovor i potrebno je da bude zaključen u pisanoj formi i potpisan od obe ugovorne strane- i poklonodavca i poklonoprimca. Iz pitanja ne možemo da vidimo da li se poklonoprimac nalazi u Srbiji ili u istoj stranoj zemlji gde i poklonodavac. Ukoliko su ugovorne strane u različitim zemljama, onda bi poklonodavac trebao da overi punomoćje u konzulatu Republike Srbije u zemlji u kojoj se nalazi, kojim će dati pravo nekoj osobi u Srbiji da sa poklonoprimcem zaključi ugovor o poklonu nepokretnosti i da ga takvog overi pred sudom ili kod notara. Na ovo nas upućuje član 21. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (Sl. list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82 – ispr., “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 – dr. zakon), po kome je za ugovore koji se odnose na nepokretnosti isključivo merodavno pravo države na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost.

Odsustvo legalizacije nije smetnja za zaključivanje Ugovora o poklonu, potrebno je prilikom overe ugovora priložiti umesto vlasničkog lista priložiti prethodni ugovor o sticanju vlasništva – ugovor o kupoprodaji, poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i slično.