Poštovani, 1999. godine sam dobio otkaz u bivšoj firmi na sudu u Z. u parnici. Svedok tužbe je na prvostepenom sudu dao izjavu da mu je šef firme diktirao na zahtev moje bivše firme da sam vadio i vratio gorivo u rezervoar autobusa. Prvostepeni sud sam dobio. Na žalbu firme išao je drugostepeni postupak na kome isti svedok ostaje pri izjavi uz izmenu da mu je šef davao smernice za pisanje istog i drugostepeni sud donosi presudu u korist firme. Ja se u vreme događaja koji nije postojao nisam ni nalazio u blizini autobusa za šta postoje izjave dva svedoka. Sud je okončan 2000.godine. Da li je prošao rok za bilo kakvo pokretanje žalbe i kome bih se trebao obratiti? Unapred zahvalan.

Poštovani,

rok za žalbu iznosi 15 dana od dana prijema presude. Ako niste u navedenom roku uložili žalbu postupak je okončan, samim tim nemate mogućnosti da pobijate pomenutu presudu.
S obzirom da ne raspolažemo sa svim potrebnim informacijama najbolje je da u pisarnici suda tražite informaciju o statusu predmeta, biće potrebno da pripremite broj predmeta (nalazi se na presudi, primer: P1. 121/2011).

Vaš Pro Bono