Da li u Apelacionom sudu u Prištini ima sudija Srba I da li je to regulisano zakonom? Mija iz Kosovkske Mitrovice ?

U  odredbama Zakon o sudovima, stoji: „ Apelacioni sud se osniva kao drugostepeni sud, sa mesnom nadležnošću na celoj teritoriji Republike Kosovo. 2. Sedište Apelacionog suda je u Prištini. 3. Sastav Apelacionog suda odražava na etničku raznolikost Republike Kosovo i međunarodna načela polne ravnopravnosti. U skladu sa relevantnim odredbama Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova i Ustavom Republike Kosovo i kako bi se obezbedilo učešće zajednica u sudstvu, petnaest odsto (15%) od ukupnog broja mesta u Apelacionom sudu, ali u ni u kojem slučaju manje od deset mesta, su zagarantovana sudijama iz zajednica koje ne predstavljaju većinu na Kosovu.“