Poštovani, zanima me da li samostalna zanatska radnja može da se prenese na naslednika prvog reda (kćer, suprug) i da PIB i matični broj radnje ostanu isti? Unapred zahvalna.

Poštovana,
Zakon o privrednim društvima(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) I to čl. 91 Kaže da u slučaju smrti preduzetnika, naslednik, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je pri tom i sam poslovno sposobno fizičko lice može nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ili međusobnog sporazuma o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, odnosno članovi porodičnog domaćinstva. Lice je dužno da u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika prijavi nastavak obavljanja delatnosti registru u skladu sa zakonom o registraciji. Kako je data promena obavezna za registrovanje doći će I do promene pomenutih.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono