Poštovani Ja sam 19.11.2014. god. Ministarstvu Pravde Republike Srbije poslao zahtev za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode, koji je zaveden pod brojem… . Kontaktirao sam više puta sa operaterima iz Ministarstva koji su mi rekli da je moja dokumentacija potpuna i da se čeka da zaseda komisija. S obzirom da je Ministarstvo u obavezi da mi u roku od 90 dana dostavi bilo kakav odgovor na moj zahtev i da je taj rok prošao, molim Vas da mi odgovorite koja su moja dalja prava i kako i kome da se obratim radi ostvarivanja istih. Unapred se zahvaljujem

Poštovani,

Zakon o krivičnom postupku na sledeći način reguliše situaciju u kojoj Ministarstvo pravde ne odluči u zahtevu u roku od tri meseca, odnosno odluči negativno:

Član 589

Ako zahtev za naknadu štete ne bude usvojen ili Komisija ne odluči o zahtevu u roku od tri meseca od dana kada je podnet, oštećeni može nadležnom sudu podneti tužbu za naknadu štete.

Ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva, tužba za naknadu štete se može podneti u odnosu na preostali deo zahteva.

Dok traje postupak iz stava 1. ovog člana, ne teče zastarelost predviđena u članu 591. ovog zakonika.

Tužba za naknadu štete podnosi se protiv Republike Srbije.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono