Kontaktirali su me danas iz agencije za naplatu duga X, koji su otkupili dug od X kablovske iz 2006. god. u iznosu oko 1.000,00 din., a bio je na dedino ime, a deda je preminuo 2008. godine. Te godine je i raskinut ugovor sa X kablovskom i nikad nije rečeno da ima neki dug na njegovo ime. Čudno mi je što X nikad nije to potraživao. Krajem prošle godine je stiglo pismo od te agencije, da su otukupili dug, a danas su i zvali na fiksni telefon. Kad sam zvala X da mi kažu koji je to račun bio u 2006. godini i o kom dugu oni pričaju, rekao mi operater da ne može da mi da tu informaciju, da moram da kontaktiram agenciju koja je otkupila dug! Iz te agencije su tražili da im kažem ko je pravni naslednik i pretili su tužbom. Interesu je me da li imaju prava na tužbu, kad dolazi do zastarenja, i koja su uopste prava tih agencija? Unapred hvala

Poštovani,

Članom 378. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) je propisan jednogodišnji rok zastarelosti. Dakle, ukoliko Vas, tj. Vašeg dedu, nije tužila kablovska zbog neplaćenog duga taj dug je zastareo, jer nije došlo do prekida roka zastarelosti. Dakle, sve što treba da uradite ukoliko dođe do prinudne naplate jeste da istaknete prigovor zastarelosti potraživanja.

 

Mladi Pro Bono