Danas sam u afektu jednoj ženi udarila šamar, ja sam kriva. Prijavila me policiji ali mi je rečeno da će i privatno da me tuži. Kolika je kazna za udaren šamar? Hvala

Poštovana,

Šamar bi eventualno mogao da se tretira kao laka telesna povreda u smilu člana 122. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Ukoliko je učinilac bio izazvan grubim ili nepristojnim ponašanjem oštećenog sud može izreći sudsku opomenu.

 

Mladi Pro Bono