Dobar dan Vam želim. Izdvojicu jedno pitanje od mnogobrojnih koja me muče, pa ako mi još nešto ne bude bilo jasno, javiću Vam se ponovo, posle odgovora. Da li otkaz ugovora o radu stupa na snagu od datuma kada je sastavljen ili tek kada ga radnik potpiše?

Poštovani,

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), u članu 185. stav 5. predviđa da zaposlenom prestaje radni odnos od trenutka kada je rešenje o otkazu dostavljeno zaposlenom. Rešenje se dostavlja u pisanom obliku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. U slučaju da poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje na način predviđen zakonom, tada može rešenje objaviti na svojoj oglasnoj tabli, pri čemu će se rešenje smatrati dostavljenim protekom 8 dana od dana objavljivanja rešenja na oglasnoj tabli.

Mladi Pro Bono