Zdravo! Imao sam saobraćajku 20XX godine, tačnije sa biciklom sam udario dijete na pješačkom prelazu. Bio mi je dodijeljen oportunitet koji nisam ispoštovao jer nisam imao da platim. Danas mi je na kućnu adresu došao papir gdje piše izmedju ostalog: “predlazem da sud nakon održanog glavnog i javnog pretresa i izvedenih dokaza okrivljenog .…..…. oglasi krivim zbog učinjenog krivičnog dela UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRACAJA IZ ČL. 289. ST. 3. U VEZI ST. 1. Krivičnog zakonika te ga osudi na USLOVNU OSUDU tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju ne manje od 4 meseca sa rokom proveravanja ne manjem od 1 godine. Šta je ovo presuda i ako jeste šta mi je presuda uslovna ili zatvor? HVALA

Poštovani,
Nije u pitanju presuda već je javni tužilac po službenoj dužnosti preuzeo radnju gonjenja Vas kao lica koje je počinilo pomenuto krivično delo. U međuvremenu će Vam stići I poziv za glavnu I javnu raspravu(tj. poziv da dođete u sud) nakon čega ćete dobiti I presudu, a kazna će biti odmerena po slobodnom sudijskom uverenju.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono