Poštovani, po rešenju iz Xgodine, proglašen sam krivim jer sam udario jednog čoveka. Kazna je izrečena u visini od Xdinara i da platim sudske troškove. Od tada je prošlo skoro Xgodina. Nadam se zastarevanju. Da li je to moguće i kada? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Na osnovu Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), prema članu 105 koji se odnosi na zastarelost izvršenja kazne, stav 7 kaze da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom interesu, ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole (radi se o relativnoj zastarelosti). Apsolutna zastarelost izvršenja kazne nastupa kada protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne (član 107, stav 6).

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono