Poštovani ,interesuje me u kom slučaju se ne plaća porez na nasleđenu imovinu. Otac, brat i ja smo nasledili nekretnine posle majčine smrti. Otac zahteva da sva imovina pređe u njegovo vlasništvo, t.j. da se brat i ja odreknemo svog dela u njegovu korist, posle čega bi on posle testamentom delio celokupnu imovinu, kako on misli da treba. Molim za savet i kako i kojim rečima treba da se izjasnim na ostavinskoj raspravi. Šta znači odricanje a šta ustupanje na doživotno uživanje.

Poštovani,

Vi, brat i otac ste naslednici prvog reda pa prema Zakonu o porezu na dohodak građana ne plaćate porez na nasleđenu imovinu.

Vi po Zakonu o nasleđivanju (član 9) u ovoj situaciji imate pravo na 1/3 zaostavštine, jednako kao i brat i otac.

U pozivu za ročište i u toku postupka sud će Vas upoznati sa Vašim mogućnostima i na koji način treba da postupite ukoliko želite da prihvatite nasleđe ili da se odreknete od njega.

Prema Zakonu o nasleđivanju (član 216) odricanje u korsit određenog naslednika znači da se jedno lice odriče svog dela nasledstva i ustupa ga drugom nasledniku. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu.

Ustupanje na doživotno uživanje je institut koji nema veze sa Vašom konkretnom situacijom, jer se primenjuje samo u slučaju kada ostavioca nasleđuju samo bračni drug i njegovi roditelji.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono