Poštovani, imam radnju koja je registrovana kao STR i pre dva meseca mi je stigla opomena pred tužbu za neplaćene račune u periodu od 31.03.2004-31.12.2011. Pre ove opomene nisam dobijao nikakve druge opomene. Da li je ovaj dug zastareo? Da li imaju pravo da me tuže i da li ako me tuže imam prava da se pozovem na zastarelost i po kom zakonu? Hvala.

Poštovani,

Iz Vašeg pitanja ne možemo da zaključimo sa potpunom sigurnošću o kakvim računima se tačno radi, ali pod pretpostavkom da se radi o komunalnim uslugama, to pitanje je uređeno u Zakonu o obligacionim odnosima, članovima 372 i 378, u kojima je određeno da „ potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja (…) zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja“ (čl. 372, stav 1) i da „ potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima“ zastaruje za jednu godinu (član 378, stav 1, tačka 3).

Rok od godinu dana bi važio i za ostale komunalne usluge (električna i toplotna energija, plin, voda, čistoća, dimničarske usluge) u slučaju da su isporučene za potrebe domaćinstva, što ovde nije slučaj jer su sporne usluge isporučene, ako smo dobro razumeli, za potrebe radnje.

Zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (član 361, stav 1).

Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveričevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja (član 388) dok međutim za prekid zastarevanja nije dovoljno da poverilac pozove dužnika pismeno ili usmeno da obavezu ispuni (član 391).

 

Možda bi Vam koristilo da pogledate odredbe Zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na zastarelost- član 360 pa nadalje.

U slučaju bilo kakvog pokušaja naplate potraživanja, Vi svakako imate pravo da se pozovete na zastarelost, što će sprečiti naplatu ukoliko je potraživanje zastarelo.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono