Poštovani, imam pitanje u vezi prijavljivanja novorođenčeta kod matičara. Naime porodicu se u Subotici, a mesto prebivališta i partnerovog i mog je u Novom Sadu, da li moram bebu da prijavim kod maticara u Subotici ili je moguce da to uradim u Novom Sadu ?

Poštovana,

 

Na osnovu članova 45-54 Zakona o matičnim knjigama(“Sl. glasnik RS”, br. 20/2009 i 145/2014) rok za prijavu rođenja deteta u opštini je 15 dana od dana rođenja. Prilikom prijavljivanja određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta. Tehnička lica zaposlena u porodilištima, tokom boravka mame i bebe, na osnovu informacija dobijenih od porodilje, popunjavaju prijave beba. Prijave se u roku od nekoliko dana dostavljaju. Matičnim evidencijama u opštinama nadležnim po mestu i adresi porodilišta. Prijava rodjenja se vrši na opštini na kojoj je beba rodjena.

Ukoliko je dete rođeno u bračnoj zajednici roditelja, a brak traje duže od 9 meseci i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese:

  • otpusnu listu iz porodilišta
  • izvod iz matične knjige venčanih
  • uverenje o državljanstvu za oba roditelja
  • svoju i ličnu kartu drugog supružnika.

Ista dokumentacija se donosi i ako su roditelji u braku kraće od 9 meseci ili imaju različita prezimena ili različita državljanstva, ali je potrebno je prisustvo oba roditelja.

koliko dete nije rođeno u braku roditelja, potrebno je da dođe majka i tom prilikom donese:

  • svoj izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu
  • ličnu kartu.

Nakon popunjavanja podataka potrebnih za prijavu deteta, matičar šalje nepotpun izvod nadležnoj upravi MUP-a gde se izvod kompletira određivanjem jedinstvenog matičnog broja (JMBG) za dete. U roku od 4-10 dana kompletirani izvodi se vraćaju nadležnoj opštini i tada ih roditelji mogu preuzeti.

 

PRIJAVA PREBIVALIŠTA DETETA

 Sve novorođene bebe moraju biti prijavljene u MUP-u, odnosno njihovim područnim policijskim upravama, nadležnim po mestu prebivališta roditelja. Tom prilikom se izdaje uverenje o prebivalištu deteta. Ova procedura se sprovodi nakon dobijanja izvoda iz matične knjige rođenih za dete, a procedura zavisi od toga da li su roditelji deteta u braku ili ne.

  1. Ukoliko je dete rođeno u braku a roditelji prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da dođe jedan od roditelja sa svojom ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih za dete, čitko popunjenim zahtevom za prijavu/odjavu prebivališta(može se kupiti u bolje snabdevenim knjižarama) i dokazom o plaćenoj administrativnoj taksi.Informacije o visini takse i brojevima žiro računa za plaćanje dobijaju se direktno u policijskim upravama u kojima se vrši prijava prebivališta deteta.
  2. Ista dokumentacija se dostavlja i ukoliko dete nije rođeno u bračnoj zajednici, ili roditelji nisu prijavljeni da žive na istoj adresi, ali je neophodno prisustvo oba roditelja i lične karte za svakog od njih.

 

Uverenje o prebivalištu se dobija odmah.

 

Mladi Pro Bono