Poštovani, postoji li sudski proces kojim bih dobila odobrenje da se preselim kod supruga u Švedsku i povedem dete od X godina iz prvog braka kom otac ne da odobrenje za preseljenje, ne plaća alimentaciju i ne viđa ga. Imam samostalno vršenje roditeljskog prava.

Poštovana,
Kako imate samostalno vršenje roditeljsko pravo treba da znate da shodno čl. 78 I 84 Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) je predviđeno da je Vašem suprugu potpuno prestalo roditeljsko pravo. Dakle saglasnost supruga Vam nije potrebna. Ali ako želite da budete sigurni možete pravnosnažnu sudsku odluku o lišenju roditeljskog prava, upisati se u matičnu knjigu rođenih(po čl. 87 PZ-a).
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono