Poštovani, Imam sina koji ima 5 godina. Otac ga nije priznao tako da nosi majčino tj. moje prezime. Interesuje me sledece: da li imam pravo da tražim da dete zadrži moje przime kada i ako ga otac bude priznao? I ako ga otac prizna odlaskom kod matičara, koji je sledeći korak u smislu dodeljivanja starateljstva, viđanja deteta, plaćanja alimentacije…?

Poštovana,

Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) u članu 306. propisuje da je potrebno da se sa priznanjem očinstava saglasi i majka deteta, osim u slučaju kada očinstvo priznaje muškarac kog je majka već navela kao oca deteta.

Članom 349. Zakona je propisano da se detetu može promeniti prezime priznanjem očinstva.

Što se tiče vršenja roditeljskog prava zakon poznaje zajedničko i samostalno. Zajedničko vrše roditelji kada žive zajedno ili kada ne žive zajedno na osnovu sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava. Ovim sporazumom roditelji se pismeno saglašavaju da će prava i dužnosti koje proističu iz sadržine roditeljskog prava (vaspitanje, čuvanje, obrazovanje, izdržavanje deteta…) obavljati zajedničiki i to u najboljem interesu deteta. Roditelji moraju da se sporazumeju o tome gde će biti prebivalište deteta.

Samostalno vršenje roditeljskog prava zakon predviđa kada:

1) Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili je potpuno lišen roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti

(2) Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo kada samo on živi sa detetom, a sud još nije doneo odluku o vršenju roditeljskog prava.

(3) Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava.

(4) Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a zaključili su sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, ali sud proceni da taj sporazum nije u najboljem interesu deteta.

(5) Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum o poveravanju deteta jednom roditelju, sporazum o visini alimentacije koji plaća drugi roditelj I sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Dakle, roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima obavezu da izdržava dete, sa detetom održava lične odnose i da odlučuje zajedno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo na pitanja koja bitno utiču na život deteta (obrazovanje, promena prebivališta deteta i slično).

Oko svih pitanja možete da se dogovorite ili da se obratite nadležnom sudu za pomoć.

 

Mladi Pro Bono