Koliko je potrebno da zastari kazna od 3 god i 2 meseca koja je pravosnažna od septembra 20XX, potvrđena od apelacionog suda. Poziv za izvršavanje kazne zatvora stoji od polovine decembra 20XX? Hvala unapred.

Poštovana,

Krivični zakonik u članu 105. predviđa da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravosnažna, a prekida se svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu