Postovani,u toku je postupak za razvod braka i traje vec duze vreme,a suprug ne placa alimentaciju za dete,a zivi i radi u austriju i ima veliku platu.Zanima me kako se odredjuje alimentacija da li po proseku plate ili po potrebi deteta i da li on mora sve to da nadoknadi za ovo vreme sto nije placao!HVALA

Poštovana,

 

Na osnovu člana 161 Porodičnog zakona ( “Sl. Glasnik RS” br. 12/2005,72/2011 – dr. zakon i 6/2015)   visina izdržavanja će se odrediti s obzirom na potrebe dete i s obzirom na mogućnosti plaćanja od strane roditelja koji treba da vrši izdržavanje.

 

Potrebe deteta će se određivati s obzirom na njegove godine, zdravlje, obrazovanje, imovinu i druge okolnosti koje sud oceni da su bitne za izdržavanje. Pošto se radi o detetu, Zakon propisuje da visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj koji je dužan da plaća izdržavanje.

 

Pored, ovoga prilikom određivanja visine izdržavanja, uzeće se u obzir i mogućnosti oca koje zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade,njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica i drugih okolnosti za koje sud oceni da su bitne za određivanje visine izdržavanja.

 

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

 

Prema Porodičnom zakonu roditelji su dužni da izdržavaju svoje maloletno dete do navršenih 18 godina života ili 26 godina ukoliko se nalaze na redovnim studijama.

 

Kada sud donese odluku u brakorazvodnoj parnici, on će istom odlučiti o vršenju roditeljskog prava i visini izdržavanja deteta. Ukoliko se otac deteta ne bude idalje pridržavao plaćanja alimentacije on samim tim vrši krivično delo neplaćanja izdržavanja koje je definisano u članu 195. Krivičnog zakonika (“Sl. Glasnik RS”, br. 85/2005,88/2005 – ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013 i 108/2014).

 

Vaše opcije tada mogu biti:

– Pokretanje postupka za prinudno izvršenje ukoliko želite da naplatite sve što Vam duguje na ime izdržavanja. Postupak se pokreće tako nadležnom sudu podnosite pravnosnažnu izvršnu presudu u kojoj je utvrđena obaveza oca da izdržava dete kao i predlog za izvršenje u kome će te zahtevati da se gore pomenuta presuda prinudno izvrši. Sud će tada da naredi da se da se dug naplati plenidbom i prodajom dužnikove imovine ili odbijanjem iznosa izdržavanja od zarade koju mu poslodavac uplaćuje na račun ili na neki drugi način.

 

– Pokretanje parničnog postupka za naknadu štete, ukoliko ste zbog neplaćanja izdržavanja pretrpeli neku materijalnu ili nematerijalnu štetu i sada želite da Vam se to nadoknadi.

 

-Pokretanje krivičnog postupka gde će neodgovoran davalac izdržavanja biti pozvan na krivičnu odgovornost zbog nedavanja izdržavanja. Može biti kažnjen novčano ili kaznom zatvora do dve godine. Može biti osuđen na uslovnu osudu id a sud istom presudom odluči i o načinu plaćanja neisplaćenog izdržavanja za dete.

 

Vise možete pročitati u Porodičnom zakonu https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html

 

Mladi Pro bono