Poštovani,molim Vas da mi odgovorite.vrlo mlada sam se udala,sa nepunih 18god,tako da ni srednju školu nisam završila i već 11god sam u braku i imam ćerkicu od 3god. Živim u velikoj zajednici koju čine svekar, svekrva,svekrov brat, moja zaova, muz, dete i ja. Zbog neizdrživog psihičkog zlostavljana želim da se razvedem. Ne mogu više. Da li možete da mi kažete da li postoji šansa da dete pripadne meni. Ja nemam ništa, ni školu ni posao, jer mi muž nikada nije dozvolio da radim. Nemam baš ništa sem snage i dobre volje da krenem dalje. Hvala unapred

Poštovana,

Sud je dužan da u postupku razvoda braka, ukoliko nema sporazuma roditelja o vršenju roditeljskog prava, sam odluči kome će poveriti dete na čuvanje.  Sud je dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta. 

Predmet ocene suda biće okolnosti poput: želje roditelja i želje deteta u vezi sa vršenjem roditeljskog prava, stambene, zdravstvene i imovinske prilike oba roditelja, njihove mogućnosti da neposredno odgajaju dete, ponašanje i karakterne osobine roditelja, uzrast deteta itd. Sud je nadalje, obavezan da zatraži nalaz i stručno mišljenje od organa starateljstva, porodičnog savetovališa ili druge ustanove specijalizovane za posredovanje u porodičnim odnosima (čl. 270. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) kako bi od odgovarajućih stručnjaka – pre svega psihologa, a po potrebi i  od psihijatra dobio stručno mišljenje o tome kakve su ličnosti jedan i drugi roditelj i koliko su spremni da odgovorno preuzmu brigu o svom detetu.

Pre donošenja odluke sud je dužan i da sasluša i mišljenje deteta i da njegovom mišljenju posveti dužnu pažnju u skladu sa njegovim godinama i zrelošću deteta. (čl 65. Porodičnog zakona )

Dalje, ukoliko se razvedete i dete pripadne Vama, otac deteta će biti dužan da izdržava dete do njegovog punoletstva, kao i Vas sve dok ste nezaposleni ili ne stupite u drugi brak, a najduže do isteka roka od 5 godina od dana razvoda braka. ( čl. 151 i čl. 154. Porodičnog zakona). Otac deteta će takođe imati prava da viđa svoje dete kako sud odredi, zajedno sa Vama ima pravo da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta, a naročito na: obrazovanje, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promenu prebivališta deteta ( čl. 78. Porodičnog zakona). Ovo će isto važiti i za Vas ukoliko sud dodeli dete ocu.

I na kraju, ukoliko sud ipak dodeli dete ocu, Vi ćete moći da tražite izmenu odluke od suda, ukoliko su se u međuvremenu promenile okolnosti zbog kojih je sud dodelio dete ocu. Npr: ukoliko ste se zaposlili, obezbedili stan itd. (član 264. Porodičnog zakona).

Više informacija možete naći u Porodičnom zakonu Repbulike Srbije. (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html

Mladi Pro Bono