Poštovani. Moj nevenčani suprug sa kojim imam dete ima još dvoje dece iz predhodnog braka. Uredno plaća alimentaciju od X dinara svakog meseca. E sad, njegova bivša supruga potražuje veći iznos. Pa me interesuje da li je to moguće jer je njegova plata X dinara od koje i mi živimo.

Poštovana,

Porodični zakon(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) propisuje da je moguće zahtevati povećanja alimentacije ukoliko se okolnosti promene u odnosu na one kada je presuda doneta. To znači da ukoliko porastu potreba poverioca izdržavanja, u ovom slučaju dece, njihova majka može da zahteva povećanje alimentacije. Naravno, sud će voditi računa o tome da ne dovede u pitanje egzistenciju dužnika izdržavanja, odnosno Vašeg supruga, i lica koja on izdržava.

 

Mladi Pro Bono