Imam prijatelja koji je napravio krivično delo prvi put jer je popio i napravio glupost. Ništa nije ukrao i vratio je ženi tašnu i izvinio se, ali u međuvremenu je došla milicija. Koliko može da ga kazne i jel ima novčana ili uslovna kazna? Unapred zahvalan

Poštovani,
Čl. 203 Krivičnog zakonika(“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) kaže da ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Međutim, tu je I čl. 32 po kome ako izvršilac koji je pokušao izvršenje krivičnog dela ali je dobrovoljno odustao od daljeg preduzimanja radnje izvršenja ili je sprečio nastupanje posledice, može da se oslobodi od kazne. U svakom slučaju, sduija će odlučiti spram svog slobodnog sudijskog uverenja.
S Poštovanjem
Mladi Pro Bono