Imam deo porodične kuće koju sam gradila sa pokojnim mužem, i tu mi živi sin sa porodicom. Imam i X jutara zemlje koju sam nasledila od roditelja. Želim da sklopim brak i interesuje me da li će moj drugi suprug imati pravo da nasledi nešto od te imovine u slučaju moje smrti. Imam dvoje odrasle dece sa prvim suprugom. Kako da rešim da me moja deca naslede? Hvala.

Poštovana,

Prema Zakonu o nasleđivanju (član 8) ostavioca nasleđuje, između ostalih, i njegov bračni drug. Bračni drug zajedno sa decom ostavioca pripada prvom naslednom redu i zaostavština se deli na jednake delove- svako dete i bračni drug dobijaju podjednak deo. (član 9, stav 1 i 2) Međutim, kada bračni drug ostavioca nije i roditelj deteta- kao u Vašem slučaju- i ukoliko taj bračni drug već poseduje imovinu koja je veća od one koja bi mu pripala deobom na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano. (član 9, stav 3)

Sve dosad navedeno važi u slučaju da ne postoji testament. Testamentom možete Vašu imovinu zaveštati kome god želite a jedino ograničenje je to da Vašem bračnom drugu i Vašoj deci (dakle licima koja bi, kako smo gore videli, nasledila celokupnu Vašu zaostavštinu u slučaju nepostojanja testamenta) pripadne makar nužni deo- koji predstavlja jednu polovinu od onoga što bi nasledili da nasleđuju po zakonu, dakle bez testamenta. Ovaj nužni deo se, po pravilu, isplaćuje u novčanoj protivvrednosti (član 43) i predstavlja najmanje što mora pripasti bračnom drugu i svakome od dece. Sve preko toga zavisi od Vaše slobodne volje.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono