2011 god je dignuta optužnica za delo krađe, čl. 203,vrednost robe je procenjena na X din. Prošle godine sam dobio poziv za suđenje. Suđenje nije održano. Koliko godina je potrebno da slučaj zastari?

Poštovani,

Za kričivno delo krađe iz člana 203. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Na osnovu člana 103. Krivičnog zakona, za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko jedne godine, krivično gonjenje zastareva u roku od 3 godine od dana izvršenja krivičnog dela.

Medjutim u Vašem slučaju, poziv za suđenje predstavlja prekid zastarelosti, pa se zbog toga zastarelost u Vašem slučaju računa od dana dobijana poziva za suđenje, i takođe iznosi tri godine. (član 104 Krivičnog zakonika).

Više informacija možete pronaći u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni_zakonik.html

Mladi Pro Bono