Veliki pozdrav, devojka mi je srpkinja iz Drvara (BiH) ja sam iz Srbije. Moje pitanje je da li ona može da se zaposli negde bez državljanstva Srbije i da li ima pravo na dvojno državljanstvo? Hvala unapred.

Poštovani,

Stranci mogu da zasnuju radni odnos u Srbiji. To pravo je regulisanom Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima. Razlika u odnosu na domaće državljane je što se traži ispunjenje dodatnih uslova. Potrebno je da strani državljanin ima odobrenje za stalno nastanjenje ili za privremeni boravak u Srbiji, da dobije odobrenje za zasnivanje radnog odnosa i da je reč o poslu koji prema organizaciji u kojoj se zapošljava predviđeno da posao mogu obavljati i stranci. Privremene poslove u trajanju od najviše 3 meseca u jednoj kalendarskoj godini stranac može obavljati bez ikakvih posebnih odobrenja.

Takođe, Republika Srbija ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom. Države su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:
• da je navršio 18 godina života;
• da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;
• da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine;
• da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;
• da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.
Prilikom podnošenja zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije po Ugovoru od dokumentacije potrebno je pored zahteva priložiti:
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
• uverenje o državljanstvu BiH (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci;
• izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
• uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
• dokaz o boravku (ukoliko lice zahtev za prijem u državljanstvo podnosi na teritoriji Republike Srbije);
• kopija dokumenta sa fotografijom;
• dokaz o uplaćenoj taksi
Zahtev se podnosi preko policijske uprave odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono