Pozdrav. Imam problem tj. jedna muška osoba mi je pretila danas i iznela lične informacije koje zna o meni, moje ime i gde stanujem rekavši da će uskoro da me pronađu njegovi drugari i srede me jer smo imali sitne nesuglasuce na internetu. Mislim da to nije razlog da me kako on kaže srede fizički. Molim vas za savet kako da prijavim to, imam i njegovu poruku i ip adresu.

Poštovani,

Ugrožavanje sigurnosti je krivično delo uređeno članom 138. Krivičnog zakonika Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Naime, ko ugrozi sigurnost drugog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Krivično delo možete prijaviti policiji ili javnom tužiocu tako što ćete podneti krivičnu pijavu.

Više o načinu podnošenja i formi krivične prijave možete pročitati u sledećem tekstu:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicni-zakonik-institut-krivicna-prijava/

 

 

Mladi Pro Bono