Poštovanje. Zanima me ako možete da mi odgovorite da li smeju stanari da se izbace u peridu od oktobra do marta posto ne plaćaju kiriju vec duže vreme…Hvala puno.

Poštovani,

Prema Zakonu o stanovanju(“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011)Zakupodavac ima pravo da otkaže ugovor o zakupu stana u pismenoj formi sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od 90 dana, a ako otkazni rok ističe u periodu decembar – februar, otkazni rok se produžava za još 30 dana.

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office