Poštovani! Posle smrti supruge prvog braka, stupio u bračnu zajednicu sa drugom osobom. Iz prvog braka imam jedno dete. Interesuje me: da li sadašnja supruga se smatra kao nasled- nica prvog reda. ( Stupili smo u brak 2006. god)? Sa poštovanjem: hvala na odgovoru.

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju Vaše dete iz prvog braka i Vaša sadašnja supruga se smatraju naslednicima prvog reda.

Pozdrav,

Mladi Pro Bono