Postovani, zamolio bih vas za odgovor na jedno moje pitanje ako je moguce, naime optuzen sam za delo Nedozvoljeno nosenje oruzja i eksplozivnih materija iz clana 348.stav 4 u vezi stava 2. Krivicnog zakonika i Prikrivanje iz clana 221.stav 4. u vezi stava 1. krivicnog zakonika. U pritvoru sam proveo 90 dana da bi potom bio pusten da se branim sa slobode, na kraju sam osudjen na 1 godinu i 6 meseci zatvora da bi presuda bila oborena na Apelacionom sudu u Beogradu jer oruzje za koje se teretim nije bilo funkcionalno ispravno po nalazu policiskog vestaka. Moje pitanje je, da li je zakonski moguce da za dela koja mi se stavljaju na teret dobijem uslovnu kaznu ili je to zakonski nemoguce. Hvala vam unapred..

Poštovani,

 Ako u konačnoj presudi ne bude utvrđena kazna zatvora u trajanju od dve godine ili dužem, moguće je izreći uslovnu osudu. Relevantan je clan 66. Krivičnog zakonika.

 Član 66

 (1) Uslovna osuda se može izreći kad je učiniocu utvrđena kazna zatvora u trajanju manjem od dve godine.

 (2) Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda.

 (3) Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od pet godina od pravnosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora za umišljajno krivično delo.

 (4) Pri odlučivanju da li će izreći uslovnu osudu sud će, vodeći računa o svrsi uslovne osude, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno.

 (5) Ako je učiniocu utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna, uslovna osuda može se izreći samo za kaznu zatvora.