Poštovani, U braku sam od 19XX godine,ali ni jedan dan u braku nismo zajedno proveli. On je bio u Srbiji a ja u Nemačkoj. Tražila sam razvod braka koji nisam dobila. To se vuče već svih ovih godina tako. Sada saznajem od njegove familije da se on razveo, ponovo venčao, ima decu i živi u inostranstvu. Na žalost nigde nije zaveden taj razvod braka. Advokati kažu da bez njega ne mogu da se razvedem niti da anuliram taj brak koji je egzistirao samo na papiru. Šta sad da radim? Ni svoje devojačko prezime ne mogu da vratim. Molim Vas za pomoć i unapred se zahvaljujem. Srdačan pozdrav

Poštovani,
Kako kaže čl. 30 Porodičnog zakona Republike Srbije(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) brak prestaje razvodom na dan pravosnažnosti presude o razvodu. Stoga, da je Vaš brak zaista razveden u sudu u kome se vodio postupak za razvod braka postoji o tome dokaz, čak iako Vama iz nekog razloga nije bio dostavljen prepis odluke o razvodu. Sudu možete podneti pismeni zahtev za uvid u Vaš predmet da bi bili sigurni kakva je odluka doneta-u skladu sa čl. 15 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010). Što se tiče ličnog imena u roku od 60 dana nakon prestanka braka možete uzeti prezime koje ste imali pre sklapanja braka(čl.348 PZ-a).
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono