Poštovani treba da sklopimo ugovor o doživotnom izdržavanju suprug i ja sa jednim dedom. Ali na ugovoru će da budu samo suprug i deda. Moje ime se ne spominje u ugovoru. Pa me interesuje da li i ja kao njegova venčana spruga imam prava na imovinu koja se stekla u braku na takav način? Hvala

Poštovana,

Odgovor na Vaše pitanje možete pronaći u sledećem tekstu:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/porodicno-pravo/imovinski-odnosi-supruznika/

 

 

Mladi Pro Bono