Pitanje: Poštovani, nakon očeve smrti, putem ostavinske rasprave imovina je prešla na majku, mene i rođenog brata, s tim što je majka istovremeno tada ustupila svoj deo meni i bratu, sa pravom doživotnog uživanja. Kako su meni pripala kola, kada sam otišao da prebacim saobraćaju dozvolu na svoje ime i da ih registrujem, u MUP-u su mi rekli da mi je potreban i pečat iz Poreske uprave. Međutim u Poreskoj upravi su mi rekli da moram da platim porez na nasleđeni deo. Zapravo kako su mi objasnili, potrebno je da utvrde da li postoji razlika između mog i bratovljevog dela i ukoliko postoji da onaj koji je nasledio više mora da plati porez na to. Iz tog razloga moraju da mere celokupnu imovinu. E sad meni nije jasno, zašto Poreska uprava traži to od mene, kada je sud već tokom ostavinske rasprave premerio celokupnu imovinu i izado pravosnažno rešenje? Takođe mi nije jasno zašto moram da platim porez s obzirom da pripadam prvom naslednom redu? Hvala

Poštovani,

Prema odredbi člana 21 Zakona o porezima na imovinu utvrđeno je da porez na nasleđe ne plaća naslednik prvog naslednog reda. Zakonom o nasleđivanju utvrđeno je da prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i supružnik. Prema tome, oni ne plaćaju porez na nasleđe bez obzira da li nasleđuju putem testamenta ili zakonski. Takođe, ne plaća se porez na imovinu koju ste nasledili time što se Vaša majka odrekla nasledstva.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono