Molim Vas za jedno pitanje, X godina sam bila u braku I razvela sam se. Moj bivši muž se oženio i bio oženjen X godine, i razveo se od te druge žene. U medjuvremenu ostvario je pravo na penziju, našu i nemačku. On sada želi da se opet venčamo jer živimo u istoj kući. Molim Vas recite mi ako se venčamo hoću li ja danas-sutra imati prava na penzije ako budem doživela to? I nakon koliko godina ostvarujem pravo nakon ovog drugog venčanja?? Sada imam X godina. Pozdrav

Poštovani,
Kako kaže čl. 29 Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju(“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) udova stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga, navršila 53 godine života, a ako nije navršila 53 godine života, ali je navršila 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad navrši 53 godine života. Nikakav uslov u pogledu godina trajanja braka ne postoji dok god ste u braku trenutku smrti supruga. Isto važi za obe penzije.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono