Moju majku je udario auto na trotoaru jos pre dve godine gde je zadobila teŠke telesne povrede opasne po Život. Počelo je suđenje za utvrđivanje krivice ali o naplati štete koju je moja majka zadobila niko ne pominje pa me zanima šta treba da radim dalje ili da čekam i koliku odštetu mogu da tražim. Nadam se da ce te mi pomoci ,i unapred hvala na odgovoru.

Poštovana,

Prema Zakoniku o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) da bi ostvarili naknadu štete potrebno podneti imovinsko pravni zahtev koji je uređen članovima 252 – 260.

Imovinsko pravni zahtev koji je nastao usled izvršenja krivičnog dela raspraviće se na predlog ovlašćenog lica u krivičnom postupku ako se time ne bi značajno odugovlačio postupak. Ovaj zahtev se može odnositi na naknadu štete, povraćaj stvari ili poništaj određenog pravnog posla.

Imovinsko pravni zahtev se podnosi organu postupka i to najkasnije do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom.

Dakle, Vaša majka treba da podnese imovinskopravni zahtev sudu na ročištu, odnosno da zahteva naknadu štete koju je pretrpela i to do kraja glavnog pretresa. Potrebno je da uz zahtev podnese i dokaze koji će potvrditi da je pretrpela štetu čiju naplatu zahteva.

Ukoliko sud utvrdi da bi to značajno odugovlačilo postupak ili je rok propustila naknadu štete može ostvariti u parničnom postupku.

O visini naknade odlučuje sud na osnovu priloženih dokaza.

 

Mladi Pro Bono