Hvala na razumevanju što postojite. Imam sledeći problem. Situacija je sledeća. Kolega koji radi sa mnom u kancelariji se našao u situaciji da je sahranio rođenog brata koji je samac. Pokojnik je bio zaposlen u stalnom radnom odnosu u privatnoj firmi u Beograd-Zemun. Međutim odlaskom u firmu kad je poneo račune pogrebnih troškova rekli su mu da oni nemaju obavezu da mu isplate troškove sahrane brata. Uvidom u Zakon o radu čl. 119 regulisano je t.2 da zaposlenom sleduje naknada pogrebnih troškova u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog. Dalje u čl.119. stav 4. kaže da su članovi uže porodice zaposlenog bračni drug i deca zaposlenog. Na osnovu čega bi moj kolega imao osnova naplatiti pogrebne troškove za sahranu pokojnog brata koji mu je najbliži srodnik. Unapred zahvalni.

Poštovani,
Na žalost, kako I sami vidite čl. 119 Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) je dosta precizan u ovom pogledu i Vaš kolega nema pravo na naknadu troškova za sahranu.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono