Poštovani, Živim u Švjacarskoj već 25 godina i svih 25 sam venčan švjacarskom državljankom na osnovu čega sam i dobio državljanstvo ove zemlje. Moja supruga nema srpsko državljanstvo. Pre par godina smo kupili nekretninu u Srbiji u kojoj želimo zajedno da živimo onog trenutka kad oboje steknemo uslove za dobijanje penzije. Interesuje me kakav je postupak za dobijanje srpskog državljanstva za moju suprugu? Unapred zahvalan na razumevanju i pomoći.

Poštovani,

S obzirom da ste Vi državljanin Republike Srbije, Vaša supruga na osnovu toga može dobiti srpsko državljanstvo. Naime, Zakon o državljanstu Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 135/2004 i 90/2007) u članu 17 uređuje da je potrebno da stranac bude tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i da mu je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji da bi dobio srpsko državljanstvo.

Zahtev za sticanje državljanstva se podnosi u policijskim upravama po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:
1. čitko popunjen zahtev (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama)
2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
3. uverenje o državljanstvu države čiji je podnosilac državljanin (ne starije od 6 meseci)
4. izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su venčana)
5. fotokopija dokumenta sa fotografijom (lična karta ili pasoš)
6. potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom (na propisanom obrascu, koji se može dobiti u policijskoj stanici)
7. dokaz o uplaćenoj taksi .

Pozdrav,
Mladi Pro Bono