Poštovani, ukoliko dajemo naš stan u zakup i sklopimo ugovor o zakupu i zapisnik o primopredaji, da li postoji rok za overu u sudu od dana sklapanja ugovora? Da li je takav ugovor zakonski validan ako nije overen u sudu? Hvala unapred

Poštovani,

Prema članu 7. stavu 2. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011) o zakupu se zaključuje ugovor u pismenoj formi i naročito sadrži: ugovorne strane; vreme i mesto zaključenja ugovora; podatke o stanu koji je predmet zakupa; vreme trajanja zakupa; prava i obaveze ugovornih strana u korišćenju i održavanju stana; visinu zakupnine i način i rokove plaćanja; uslove i rokove za otkaz ugovora; lica koja će koristiti stan.

Prilikom primopredaje stana datog u zakup, sačinjava se zapisnik o stanju u kome se stan nalazi, koji potpisuju obe ugovorne strane. (član 7. stav 4.)

Sama overa ugovora nije neophodna, ali je preporučljiva radi veće pravne sigurnosti.

 

Mladi Pro Bono