Poštovani, Protiv mene se vodi postupak za nanošenje teških telesnih povreda član 121 stav 1. U optužnom predlogu je navedeno i da je do fizičkog sukoba došlo usled teškog vređanja od strane oštećenog. Događaj se desio XX.XX.XXXX. a prvo ročište je zakazano za XX.XX.XXXX. Možete li mi pojasniti molim Vas kad u mom slučaju nastupa zastarelost.

Poštovani,

U skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije koje se tiču zastarelosti, krivično delo iz člna 121KZ zastareva u roku od 5 godina od dana od kada je krivično delo učinjeno. Međutim, zastarelost se prekida i počinje da teče ispočetka u slučaju činjenja novog krivičnog dela koje je iste težine, odnosno svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca krivičnog dela. Krivično delo iz člana 121KZ apsolutno zastareva nakon proteka 10 godina od dana izvršenja krivičnog dela.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono