Poštovani, podneo sam predlog za pokretanje ostavinskog postupka posle smrti mog oca. Predlog je prihvaćen XX.XX.20XX. u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i dobio sam potvrdu o prijemu. Da li postoji vremenski rok u kojem treba da dobijem poziv za pokretanje ostavinskog postupka? Kako da pokrenem ostavinski postupak ako Prvi sud ne pozove na osnovu predloga? Bojim se da to “ćutanje” Prvog opštinskog suda može potrajati mesecima i godinama bez odgovora. Kako da reagujem? Potpuna sam neznalica iz oblasti prava.

Poštovani,
Vaš predlog koji ste podneli u sudu predstavlja predlog za pokretanje ostavinskog postupka tj. već ste sam postupak pokrenuli I sud će svakako pozvati na ročište za raspravljanje zaostavštine kako Vas tako I ostale naslednike Vašeg oca-shodno čl. 2 I čl. 115 Zakona o vanparničnom postupku(“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon i 55/2014). Sam datum održavanja ročišta Vam ne mogu odrediti, ali ćete svakako dobiti od suda poziv čim Vaš predmet dođe na red za izradu što će biti u najskorijem vremenskom roku.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono