Imam sudjenje za napad na sluzbeno lice član 323 stav 3 zanima me kolike su kazne. Hvala. Frka mi je. Bio sam pijan.

Poštovani,

za krivično delo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl. 323. st. 3. (teži oblik kada je delo učinjeno prema službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti) predviđena je kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina.

Vaš Pro Bono