Poštovani, zaposlena sam u XXX, kao XXX,već XXX godina, u XXX godini imala sam 10 -15 dežurstva u XXX, uglavnom u vreme neradnih dana i državnih praznika što je regulisano naredjenjem. Posle višegodišnje službene prepiske za osvarivanje prava na naknadu za dežurstvo uXXX, napokon sam ostvarila pravo i ove godine u julu mesecu su mi platili XXX dinara za pomenuta dežursva. Da su mi na vreme isplatili pomenuti iznos tada, sve bi bilo u redu, međutim nisu. Da li imam pravo i za šta da ih tužim kako bih ostvarila zateznu kamatu i odštetu za period od skoro tri godine što mi taj novac nije tada plaćen. Za isti period, a sve kao posledica prethodnog slučaja, iz (namerno), nisu mi obračunavali niti koeficijenat za obračun plate. Po tom osnovu su me oštetili za iznos od xxX dinara. I ovo kao i prethodno ostvarila sam uz službenu prepisku, pa su mi platili XXX.Da li i po ovomn osnovu imam pravo da potražujem zateznu kamatu kao i odštetu što mi taj novac nije plaćen ranije. Unapred vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu i odgovoru.

Poštovana,
prema članu 2. Zakona o zateznim kamatama Vi imate pravo na zateznu kamatu. Ali prema članu 372. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima to pravo zastareva u roku od 3 godine od dospelosti svake pojedinačne kamate. Pošto je od dana dospelosti kamata do danas prošlo više od 3 godine, Vaša potraživanja su zastarela. Vi naravno možete da sudskim putem pokušate da tražite kamate, ali ako se suprotna strana bude pozvala na zastarelost, sud će Vaš tužbeni zahtev odbiti kao neosnovan.
Mladi Pro Bono