Poštovani, banka u kojoj sam radila je otišla u stečaj. Godinama pre toga sam tražila da mi se isplate zarade vezane za radne subote putem maila i usmeno, ali samo su to produžavali dok nisu zastarela. To su radne subote iz 2008 i 2009-te. Prijavila sam potraživanja kada je banka otišla u stečaj Privrednom sudu, ali sam dobila zaključak da su potraživanja osporena od strane stečajnog upravnika. Uputili su me na parnični postupak, a ja ne znam da li imam neke šanse? Molim vas za odgovor, jer u roku od 8 dana od danas imam mogućnost pokretanja parničnog postupka. Unapred zahvalna.

Poštovana,

s obzirom na to da je banka otišla u stečaj, Vi nemate pravo da tražite te zarade. Prema članu 125. stav 1. tačka 1. Zakona o radu zaposleni ima pravo na isplatu zarade koju je ostvario u poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka. Pošto su Vaša potraživanja nastala mnogo pre otvaranja stečaja, nemate pravo da tražite te zarade sudskim putem.

Mladi Pro Bono