Poštovani, zanima me kakav ugovor trebam da potpišem sa ocem koji želi da mi pokloni svoju imovinu, pre svega kuću i okućnicu. Naime, ja imam dve sestre koje ne dolaze kod roditelja i jedino ih ja obilazim pa oni žele da ih nasledim ali uz obezbeđenje da one posle njihove smrti nemaju pravo na deobu . Unapred zahvalna.

Poštovana,
Na našem sajtu postoji nekoliko tekstova koji na najbolji način objašnjavaju ono šta je Vama potrebno te Vas upućujem na njih. Prvi tekst je o ugovoru o ustupanju I raspodeli imovine za života koji možete da zaključite https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ugovor-o-ustupanju-i-raspodeli-imovine-za-zivota/ ). Zatim je važno da se upoznate sa ustanovom “Nužni deo” jer Vaše sestre nakon smrti Vaših roditelja mogu da zahtevaju pravo na nužni deo. (https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pravo-na-nuzni-deo/ )
Vama ostaje i mogućnost zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju sa Vašim roditeljima jer Vi na ovaj način, nakon smrti Vaših roditelja, stičete “jače” pravo na imovinu i povećavate šanse da ishod eventualne parnice, koju bi pokrenule Vaše sestre, bude u Vašu korist. Više o ovom ugovoru možete naći ovde: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju/ ili ovde: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju/
S poštovanjem,
Mladi ProBono