Poštovani, Radim kao vozač autobusa (gradski prevoz) XXX. Tim poslom se bavim već 10god. Nemam beneficiran radni staž, nemam skraćeno radno vreme, a Zakon o radu to predviđa za radna mesta sa povećanim rizikom. Poslodavac ima Akt o proceni rizika u kome stoji da je procenjeni rizik rm.vozač 300, ali agencija XXX nije predložila poslodavcu mere o skraćenju radnog vremena i beneficirani radni staž. Poslodavac nam kaže da nije obavezan ispuniti te uslove kad mu agancija nije to predložila, a donela je odluku da je rm vozača s povecanim rizikom. Molim vasu opasku na ovu moju problematiku i upustvo gde dalje da se obratim kao predsednik sindikata u firmi. S poštovanjem

Poštovani,

ukoliko je Aktom o proceni rizika Vaše radno mesto procenjeno kao mesto sa povećanim rizikom, a poslodavac to neće da uvaži, Vi možete da se obratite radnoj inspekciji, a možete i tužbom da zahtevate izmenu Ugovora o radu da biste dobili ono što Vamp o zakonu pripada.

Mladi Pro Bono