Poštovani, otac mi je preminuo, a nisam uspela da ostvarim nikakav kontakt sa njim, jer je maćeha godinama, perfidno odvajala mog oca od cele njegove familije. Iza njega je ostala kuća, a mene zanima da li , po zakonu, imam pravo na deo iste ako je moj otac sve ostavio maćehi ( testamentom ili ugovorom o doživotnom izdržavanju ). Odnosno, mogu li to osporiti i tražiti svoj nužni deo, nemam imovine na svom imenu i nisam u radnom odnosu?

Poštovana,
Ukoliko je Vaš otac ugovorom o doživotnom izdržavanju sve ostavio Vašoj maćehi Vi prema članu 195. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) ne možete da zahtevate nužni deo zato što ta imovina ne ulazi u zaostavštinu i njome se ne mogu namiriti nužni naslednici.

Međutim, ako je Vaš otac Vašu maćehu imenovao za naslednika testamentom došlo je do povrede Vašeg prava i Vi imate pravo na nužni deo koji iznosi ½ Vašeg zakonskog dela.

Mladi Pro Bono