Poštovani obraćam se vama za savet pošto sam upao u nešto. Zasta nisam kriv. Pomogao sam jednoj mladoj dami i dao nekoliko eura jer je pored pijace kukala i plakala da joj treba za lekove i svaki put kada sam išao na pijacu ona je stalno tako plakala. Ja sam joj dao tri puta neku malu sumu novca kako je ona rekla za lekove i posle nekog vreme dobio sam poruku da je ona trudna i kad se rodi to dete da će da me tuži za alimentaciju MOJE PITANJE JE kako se od ovoga mogu spasavati i kome treba da se obratim da se vrši provera, to jest dnk kada se bude rodilo to dete i da li će se roditi s obzirom da sam od ljudi koji je poznaju čuo da je ona prostitutka. UNAPRED VAM SE ZAHVALJUJEM NA ODGOVORU

Poštovani,

Članom 308. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) je propisano da majka koja prijavljuje rođenje deteta van braka matičaru ima pravo, ali ne i obavezu da navede ime muškarca koga smatra ocem deteta. Ako navede ime oca, navedeni muškarac se poziva da u roku od 30 dana da izjavu o priznanju očinstva. Ukoliko dođe do toga da Vas matičar pozove da date izjavu Vi možete da kažete da niste otac deteta. Tada, majka deteta ukoliko hoće može da pokrene sudski postupak radi utvrđivanje očinstva. Tada se u okviru dokaznog postupka vrši i DNK analiza. Na osnovu rezultata analize sud donosi presudu.

Mladi Pro Bono