Poštovani, Imam veliki problem koji ugrožava moju egzistenciju i zato Vas molim da mi ako je ikako moguće odgovorite što pre. Iz roditeljske kuće sam morala da odem jer sam izgubila posao 2010. godine i moji su me bukvalno posle jedne svađe svojim psovkama izbacili iz trosobnog stana. Moja ćerka je ostala da živi sa njima. Osim toga što mi nisu hteli pomoći kada mi je bilo najpotrebnije, nikad se nisu zapitali gde sam našla smeštaj. Moram da napomenem da imam rasno kučence Havanezer (5 kg), koje je isto moralo da ode iz stana jer nikada nisu prihvatili da živi u stanu. Dve godine nisam razgovarala sa njima. Smeštaj sam našla kod prijatelja i sve je bilo ok dok i on nije dobio otkaz, tako da bukvalno nemamo novca. Igrom slučaja, godinu dana pre smrti mog oca ( umro je u maju prošle godine) sam se pomirila sa njim, ali nije dolazilo u obzir da se vraćam jer moja majka nije želela da moj otac ( koji je bio jako bolestan) sazna da sam ostala bez posla, tako da je i umro a nije znao da sam nezaposlena. Ja sam se trudila da nađem posao, ali kako imam već 51 godinu to je nemoguća misija. Preko interneta sam prodavala knjige iz svoje lične biblioteke kako bih pomogla svom prijatelju i sebi, ali više se ne može. Prijatelj sa kojim živim mi je rekao da više ne možemo da izdržimo, već su nam isključivali struju, nemamo novca da plaćamo komunalije, hranimo se veoma loše, jedemo hleb i paštetu najčešće, a da ne pišem da nema između nas ni razumevanja, a kamoli nečega drugog. On mi je predložio da se svojevoljno vratim u roditeljsku kuću iako mi majka to zabranjuje, rečima da ne želi da me izdržava i da se brine o meni jer sam za ove četiri obolela. Lečim se na psihijatriji u bolnici Mišović, a izgleda da imam i još neku sistemsku bolest vezano za gastoenterologiju. Moje pitanje je da li ja mogu njoj da kažem da želim da pokrenem ostavinsku raspravu nakon smrti oca, a njenog muža, jer se stan vodi na moj pokojnog oca ili je potrebno da obavestim sud na teritoriji opštine na kojoj se stan nalazi, pa da oni odrede ostavinsku raspravu, jer ja nemam gde da živim, jedino na ulici. Novac za pokretanje ostavinske rasprave nemam. Šta da radim? Očajna sam. Molim vas, ako je ikako moguće, pomozite mi vašim pravnim savetom.

Poštovana,

Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti. Međutim,moguće je da zainteresovana stranka dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način,praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka. Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud u kome je ostavilac imao mesto prebivališta i/ili nepokretnu imovinu. Prema Zakonu o nasleđivanju prvi nasledni red čine ostaviočeva deca i supružnik. Vi, kao dete, spadate u ovaj nasledni red. Naslednici u prvom naslednom redu nasleđuju na jednake delove, što znači da se imovina Vašeg oca deli između njegove dece ( Vas i ukoliko je imao još dece) i Vaše majke. Vi možete predložti pokretanje ostavinskog postupka i bez saglasnosti Vaše majke.
Takođe, prema Zakonu o sudskim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014) sud može osloboditi obveznika plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik izdržava, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njegova socijalna sigurnost. Na Vaš predlog da se oslobodite plaćanja taksi odluku bi sud donosio kada oceni sve okolnosti.

Pozdrav,
Mladi Pro Bono