Poštovani, danas me je na ulici zaustavio policajac i zatražio licnu kartu zato što sam, po njegovim rečima, prešao na crveno svetlo. Ispisao je prekršajni nalog za prekršaj iz člana 333. stav 1. tacka 55 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Kazna je veoma mala i nije mi teško da je platim, što ću i učiniti, ali sam takođe potpuno uveren da nisam načinio prekršaj, jer kada me je zaustavio tek se tada promenilo svetlo na semaforu. U pitanju je prometna raskrsnica u XXX i siguran sam da postoje snimci kamera na kojima se vidi kako nisam učinio navedeni prekršaj. Da li je moguće da ja dođem do tog snimka kako bih dokazao da nisam učinio prekršaj. Ne bih to učinio i platio bih kaznu da oni nisu bili veoma grubi prema meni i kada sam rekao da nisam učinio prekršaj vikali na ulici da umuknem i radim kako mi se kaže. Ovim mi je povređen ponos i osećam se jako loše.

Poštovani,
ukoliko platite iznos naznačen u prekršajnom nalogu to znači da prihvatate prekršajnu odgovornost. Ukoliko smatrate da niste učinili prekršaj, možete u roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga da podnesete zahtev za sudsko odlučivanje tako što će lično ili preko pošte predati prekršajni nalog nadležnom prekršajnom sudu uz naznačenje suda kome se zahtev podnosi, član 171. stav 1. tačka 3. Zakona o prekršajima (u daljem tekstu ZOP). Sam taj prekršajni nalog će u tom slučaju da predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje, član 174. stav 1. ZOP. Jedino na ovaj način ćete moći da pokrenete sudski postupak u kom će se utvrđivati da li ste ili niste učinili prekršaj. Vi možete da tražite suočenje sa svedokom (u ovom slučaju policajcem koji Vam je izdao prekršajni nalog) prema članu 205. ZOP. Vi naravno da imate pravo da predložite dokaze na pretresu, o kojima odlučuje sud rešenjem. Ali naš Vam je savet da prvo vidite da li na raskrsnici postoji kamera i da li sa nje uopšte može da se vidi svetlo na semaforu. Ukoliko sud smatra da ste načinili prekršaj, moraćete da platite pun iznos kazne, a ne polovinu kao što stoji u prekršajnom nalogu.
Ako budete još imali neke neprijatnosti sa policijskim službenicima, na licu mesta im tražite broj značke i podnesite pritužbu na njihov rad stanici u kojoj rade.
Mladi Pro Bono