U braku sam 14 godina. Sa suprugom su odnosi bili malo zahladneli i ja sam potražila utehu u ruci drugog čoveka, sa kojim sam ostala u drugom stanju. Trudnoća se desila neplanirano i iznenada! Moj suprug i ja već godinama pokušavamo postati roditelji ali nikako nismo mogli. Ja sam htela da abortiram jer nisam htela ostati s tim čovekom, ali mi suprug nije dozvolio. Oprostio mi je prevaru i prihvatio dete kao svoje i uzeo ga na svoje ime. Kad sam bila u trećem mesecu trudnoće ja sam prekinula svaki kontakt s tim čovekom (biološkim ocem deteta) do današnjeg dana, kad je on poslao poruku kojom traži dokazivanje očinstva. Moj sin sada ima 15 meseci! Taj čovek je agresivan, dosta pije, ulazio je u tuče, vršio prekršaje, a mene je psihički terorisao. Imala sam razloga što sam ga ostavila a sad mi šalje preteće poruke. Ja ne želim od njega ništa, a ne bih ni volela da on bude deo života moga sina. Mene zanima kakva su njegova prava u ovom slučaju i kakva su moja prava u tim okolnostima i da li mogu njegovu tužbu, ako dođe do tuženja, odbiti i da li moj sin mora biti deo njegovog života? Unapred hvala na odgovoru!

Poštovani,
Pitanje očinstva, osporavanja i utvrđivanja očinstva uređeno je članovima 45-56. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11). Tim odredbama je, najpre, propisano da se ocem deteta koje je rođeno u braku smatra muž majke deteta. Međutim, očinstvo muškarca koji je upisan u matičnu knjigu rođenih kao otac deteta – može biti osporeno, a pravo na osporavanje očinstva ima i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ako istom tužbom traži i utvrđivanje svog očinstva.

S poštovanjem,
Vaš Mladi ProBono