Supruga je nasledila pola porodične kuće u februaru 2006. godine. Kupila je stan 2014. godine. Da li ima pravo na povraćaj PDV-a?

Poštovani,
Vaša supruga nema pravo na refundaciju PDV-a. Članom 56a Zakona o porezu na dodatnu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 i 68/2014) propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan pod uslovom da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Srbije.

S poštovanjem,
Vaš Pro Bono